ACTIEVOORWAARDEN 25% korting!

 1. Deze Actievoorwaarden zijn geldig op alle producten die vanaf 14 september 2020 zijn afgeprijsd met 25%.
 2. De koper is de klant die via de webshop van Antiquesportsbooks.com (hierna ASB) een bestelling heeft gedaan.
 3. Alle producten die voor 13 september tussen  de €15 en € 1000 geprijsd zijn, zijn vanaf 14 september 2020 met een percentage van 25% afgeprijsd.
 4. De prijs die bij een product staat vermeld is dus de huidige verkoopprijs en is reeds aangepast met 25% korting.
 5. Alle producten die duurder zijn dan € 1000 vallen buiten deze actie.
 6. Alle producten die voor 14 september 2020 afgeprijsd vallen buiten deze actie.
 7. De verzendkosten zullen niet veranderen en blijven € 4,50. Dit geldt tot een pakket van 20 kg in Nederland. Voor de overige verzendkosten in buitenland gelden de normale regels van ASB.
 8. Boeken die binnen de actie vallen kunnen niet worden teruggestuurd zonder overleg met ASB.
 9. Indien koper boeken binnen de actie na overleg toch wil terugsturen dan zijn de verzendkosten voor de koper.
 10. ASB heeft  het recht om boeken die verkeerd zijn geprijsd,  door een fout in het systeem of een foute handeling van ASB, terug te trekken uit de actie. ASB is dan ook niet verplicht tot levering.
 11. Indien een boek niet meer aanwezig is kunnen er geen rechten worden ontleend aan het feit dat deze nog worden getoond in de webshop van ASB. Heeft er al betaling plaatsgevonden dan zal dit zo snel mogelijk uiterlijk binnen drie werkdagen worden terug betaald.
 12. ASB zal het boek of de boeken dan eerst versturen als de koper de betaling heeft gedaan en wel binnen 3 dagen na bestelling wat  betekent dat  het geld op de rekening staat van ASB.
 13. ASB zal haar uiterste best doen de boeken binnen drie dagen te versturen of zoveel eerder als mogelijk. Uitzonderingen zijn feestdagen en vakantiedagen. De afwezigheid door vakantie of andere zaken zal op de website op de homepage worden vermeld.
 14. De koper mag zolang de producten nog niet verstuurd zijn de bestelling annuleren zonder dat er bijkomende kosten zijn.
 15. Deze actie voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden van ASB en daar waar Algemene Voorwaarden de Actievoorwaarden over schrijven, zullen de Actievoorwaarden leidend zijn.
 16. De actie loopt tot 30 september 12.00 uur  of zoveel later of eerder ASB besluit de actie te beëindigen