Gebouwen en terreinen voor gymnastiek, spel en sport handleiding voor den bouw, den aanleg en de inrichting